Karton revolucija upozorava na nepravilnosti u radu Doma zdravlja Tuzla

Karton revolucija upozorava na nepravilnosti u radu Doma zdravlja Tuzla

Aktivisti pokreta Karton revolucija već duže vrijeme upozoravaju na nepravilnosti u radu Doma zdravlja Tuzla. Posljednja upozorenja se odnose na nezakonite izmjene Statuta ove ustanove koje su rezultirale izostavljanjem obaveznog konkursa za izbor novog direktora, na čije mjesto je imenovan član Upravnog odbora.

Izmjenama statuta je obrisan član 37, tvrde aktivisti, u kojem piše da  Upravni odbor najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata izabranom direktoru ustanove mora raspisati javni oglas za izbor i imenovanje novog direktora. Brisanjem člana Statuta, Upravni odbor je svoje nezakonite radnje pokušao prikriti, tvrde aktivisti, ističući da neće odustati, a da će odgovorni morati snositi posljedice.

“Ukoliko se utvrdi da su sporne izmjene statuta, a vjerujemo i već smo dokazali da jesu, doći će do novog statuta, a ukoliko dođe do novog statuta, onda sve što se desilo od decembra do sredine ove godine je pod velikim upitnikom”, kazao je Adi Selman, aktivista pokreta Karton revolucija.

Navedene tvrdnje su se trebale naći i na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla, s obzirom na to da su iz Karton revolucije još u aprilu podnijeli inicijativu za donošenje odluke o poništenju odluke o izmjeni i dopuni statuta Doma zdravlja Tuzla. Nakon vanrednog kolegija rasprava je prolongirana za juli.

“Donijeli smo zaključak da za julsku sjednicu zatražimo od Upravnog odbora Doma zdravlja da u saradnji s resornom službom analizira odredbe u pogledu usklađenosti njegovih odredbi na postojeći statut”, riječi su Nataše Perić, predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzla.

Aktivisti vjeruju da će, nakon što se nepravilnosti dokažu, posla biti i za tužilaštvo i pravosudne organe jer, kako kažu ”neko je namjerno prekršio zakon, doveo nezakonit statut u decembru da bi pola godine na nezakonit način mogao da stiče i imovinsku i sve druge koristi”.

Kakav će epilog imati ova upozorenja, znat će se na julskoj sjednici, a na šta su sve ranije upozoravali aktivisti čitajte OVDJE.

Održana panel diskusija o Budžetu Grada Tuzla

Održana panel diskusija o Budžetu Grada Tuzla

U petak, 19.maja 2023. godine, u prostorijama Ateljea Ismet Mujezinović, s početkom u 11.00h održana je panel diskusija pod nazivom ‘Budžet Grada Tuzla, od planiranja do izvršenja: kako do realizacije projekata od interesa građana/ki?’.

Panel je imao za cilj predstavljanje Analize izvršenja budžeta Grada Tuzla za period 2020-2022, koja je rađena na osnovu zvaničnih dokumenata usvojenih na sjednicama Gradskog vijeća, uključujuči sve Izvještaje o izvršenju budžeta Grada Tuzla, svih usvojenih odluka, te popratne dokumentacije. Kroz ekonomsku dimenziju i indikatore, prikazan je značaj saradnje lokalne vlasti sa gradskim službama, ali i građanstvom, kako bi se procijenio i što relevantnije uskladio
budžet i njegov doprinos cjelokupnoj zajednici.


Pored autora Analize, Josipa Ventića, aktiviste Omladinskog pokreta Revolt, panelisti su bili gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, zatim vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, Anel Ibeljić, te predsjednica Omladinskog pokreta Revolt, Almasa Bečić. Tom prilikom, dali su svoj stav o već učinjenom, ali i tek planiranom.


Poseban fokus stavljen je i na preporuke date kroz Analizu, a posebno je pohvalna činjenica da je gradonačelnik, skupa sa prisutnim predstavnicama gradskih službi, dao obećanje za implementaciju preporuka datih kroz Analizu. Naime, pokazalo se da Grad Tuzla posjeduje mehanizme, ali da ih je potrebno unaprijediti na nivou ažurnosti objava važnih budžetskih dokumenata, ali i participacije građanstva.


Prva preporuka je da se zainteresiranoj javnosti omogući učešće u procesima donošenja odluka, konkretno u procesu rebalansa budžeta da se, shodno zakonu, izmjene i dopune budžeta vrše prema istom postupku koji se primjenjuje kod donošenja budžeta, a to je putem javnih rasprava.


Druga preporuka odnosila se na donacije, grantove i namjenske transfere odobrene i uplaćene na depozitni račun Grada Tuzla, a koji nisu planirani u budžetu, te se usmjeravaju u budžet za fiskalnu godinu na osnovu odluke gradonačelnika, na prijedlog Službe za budžet i finansije, a u skladu sa zahtjevom nadležnog budžetskog korisnika za namjene za koje su i uplaćeni. Budući da se trošenje sredstava po ovom osnovu ne nalazi u izvještaju o izvršenju budžeta, potrebno je i
da se ove informacije objedine kako bi se postigao viši nivo transparentnosti, čime bi ujedno bile ispunjene i preporuke Ureda za federalnu reviziju. Na poslijetku, posljednja preporuka odnosi se na olakšavanje učešća javnosti u nacrtu budžeta tako što će se kreirati zakonski pisana forma tzv. “budžeta za građane” u formi nacrta kako bi građani mogli aktivno učestvovati od momenta davanja inicijativa i prijedloga pa do praćenja izvršenja budžeta.

Omladinski pokret Revolt će u narednom periodu nastaviti raditi na zagovaranju usvajanja Analizom utvrđenih preporuka, kao i na kontinuiranom monitoringu izvršenja Budžeta Grada Tuzla, kazano je.


Prisutni građani i građanke adekvatno su iskoristili pravo na diskusiju, informisali se o Budžetu, implementaciji Budžeta i mogućnostima građanskog učešća u istom, te postavili pitanja i uputili individualne prijedloge prisutnim predstavnicima/cama vlasti.


Omladinski pokret Revolt u saradnji s Fondacijom Friedrich Ebert u okviru zajedničkog projekta, pored panel diskusije, u subotu je počeo s prvim ciklusom edukacija na temu budžeta Grada Tuzla. Cilj edukacija jeste predstaviti proces i značaj kreiranja budžeta i ulogu građanstva u ovom procesu, te osigurati prostor u kojem mladi, uz adekvatnu mentorsku podršku, imaju priliku kreirati vlastite inicijative na aktuelni budžet Grada Tuzla.

Grad Tuzla: Za finansiranje projekata mladih odobreno ukupno 45 hiljada maraka

Grad Tuzla: Za finansiranje projekata mladih odobreno ukupno 45 hiljada maraka

Grad Tuzla danas je objavio rezultate Javnog poziva Grada Tuzla za grantove za mlade koji djeluju kroz omladinske organizacije i udruženja. Podržano je ukupno sedam projekata sljedećih organizacija/udruženja:

 1. Udruženje Pozorište mladih Tuzle
 2. Udruženje Mladi Tuzle
 3. Omladinski pokret Revolt
 4. Udruženje mladih žena Girl THing
 5. Radio Kameleon, otvorena mreža ljudskih prava i demokratije
 6. Udruženje građana Eufonija
 7. Udruženje AkustikUM

Tako će uskoro oživjeti zanimljivi projekti poput Pozorišta omladinskog aktivizma, Festivala mladih TK, CyberSafe: Razvoj vještina i znanja za sigurnu kibernetičku budućnost, projekat Muzika na struju i drugi.

Većina Udruženja koja su dobila podršku su i članice Vijeća mladih Grada Tuzla te im ovim putem iskreno čestitamo i radujemo se realizaciji projekata. Pokazatelj je ovo da su mladi uspješno savladali pisanje projektnih prijedloga i naučili kako da ideje pretvore u stvarnost.

Osim projekata mladih, podršku su dobile i druge neprofitne organizacije i udruženja građana sa ovog područja. Listu o odabiru projekata možete pročitati OVDJE.

Karton revolucija upozorava na nepravilnosti u radu Doma zdravlja Tuzla

Karton revolucija upozorava na nepravilnosti u radu Doma zdravlja Tuzla

Aktivisti pokreta Karton revolucija već duže vrijeme upozoravaju na nepravilnosti u radu Doma zdravlja Tuzla. Posljednja upozorenja se odnose na nezakonite izmjene Statuta ove ustanove koje su rezultirale izostavljanjem obaveznog konkursa za izbor novog direktora, na čije mjesto je imenovan član Upravnog odbora.

Izmjenama statuta je obrisan član 37, tvrde aktivisti, u kojem piše da  Upravni odbor najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata izabranom direktoru ustanove mora raspisati javni oglas za izbor i imenovanje novog direktora. Brisanjem člana Statuta, Upravni odbor je svoje nezakonite radnje pokušao prikriti, tvrde aktivisti, ističući da neće odustati, a da će odgovorni morati snositi posljedice.

“Ukoliko se utvrdi da su sporne izmjene statuta, a vjerujemo i već smo dokazali da jesu, doći će do novog statuta, a ukoliko dođe do novog statuta, onda sve što se desilo od decembra do sredine ove godine je pod velikim upitnikom”, kazao je Adi Selman, aktivista pokreta Karton revolucija.

Navedene tvrdnje su se trebale naći i na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla, s obzirom na to da su iz Karton revolucije još u aprilu podnijeli inicijativu za donošenje odluke o poništenju odluke o izmjeni i dopuni statuta Doma zdravlja Tuzla. Nakon vanrednog kolegija rasprava je prolongirana za juli.

“Donijeli smo zaključak da za julsku sjednicu zatražimo od Upravnog odbora Doma zdravlja da u saradnji s resornom službom analizira odredbe u pogledu usklađenosti njegovih odredbi na postojeći statut”, riječi su Nataše Perić, predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzla.

Aktivisti vjeruju da će, nakon što se nepravilnosti dokažu, posla biti i za tužilaštvo i pravosudne organe jer, kako kažu ”neko je namjerno prekršio zakon, doveo nezakonit statut u decembru da bi pola godine na nezakonit način mogao da stiče i imovinsku i sve druge koristi”.

Kakav će epilog imati ova upozorenja, znat će se na julskoj sjednici, a na šta su sve ranije upozoravali aktivisti čitajte OVDJE.

Održana panel diskusija o Budžetu Grada Tuzla

Održana panel diskusija o Budžetu Grada Tuzla

U petak, 19.maja 2023. godine, u prostorijama Ateljea Ismet Mujezinović, s početkom u 11.00h održana je panel diskusija pod nazivom ‘Budžet Grada Tuzla, od planiranja do izvršenja: kako do realizacije projekata od interesa građana/ki?’.

Panel je imao za cilj predstavljanje Analize izvršenja budžeta Grada Tuzla za period 2020-2022, koja je rađena na osnovu zvaničnih dokumenata usvojenih na sjednicama Gradskog vijeća, uključujuči sve Izvještaje o izvršenju budžeta Grada Tuzla, svih usvojenih odluka, te popratne dokumentacije. Kroz ekonomsku dimenziju i indikatore, prikazan je značaj saradnje lokalne vlasti sa gradskim službama, ali i građanstvom, kako bi se procijenio i što relevantnije uskladio
budžet i njegov doprinos cjelokupnoj zajednici.


Pored autora Analize, Josipa Ventića, aktiviste Omladinskog pokreta Revolt, panelisti su bili gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, zatim vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, Anel Ibeljić, te predsjednica Omladinskog pokreta Revolt, Almasa Bečić. Tom prilikom, dali su svoj stav o već učinjenom, ali i tek planiranom.


Poseban fokus stavljen je i na preporuke date kroz Analizu, a posebno je pohvalna činjenica da je gradonačelnik, skupa sa prisutnim predstavnicama gradskih službi, dao obećanje za implementaciju preporuka datih kroz Analizu. Naime, pokazalo se da Grad Tuzla posjeduje mehanizme, ali da ih je potrebno unaprijediti na nivou ažurnosti objava važnih budžetskih dokumenata, ali i participacije građanstva.


Prva preporuka je da se zainteresiranoj javnosti omogući učešće u procesima donošenja odluka, konkretno u procesu rebalansa budžeta da se, shodno zakonu, izmjene i dopune budžeta vrše prema istom postupku koji se primjenjuje kod donošenja budžeta, a to je putem javnih rasprava.


Druga preporuka odnosila se na donacije, grantove i namjenske transfere odobrene i uplaćene na depozitni račun Grada Tuzla, a koji nisu planirani u budžetu, te se usmjeravaju u budžet za fiskalnu godinu na osnovu odluke gradonačelnika, na prijedlog Službe za budžet i finansije, a u skladu sa zahtjevom nadležnog budžetskog korisnika za namjene za koje su i uplaćeni. Budući da se trošenje sredstava po ovom osnovu ne nalazi u izvještaju o izvršenju budžeta, potrebno je i
da se ove informacije objedine kako bi se postigao viši nivo transparentnosti, čime bi ujedno bile ispunjene i preporuke Ureda za federalnu reviziju. Na poslijetku, posljednja preporuka odnosi se na olakšavanje učešća javnosti u nacrtu budžeta tako što će se kreirati zakonski pisana forma tzv. “budžeta za građane” u formi nacrta kako bi građani mogli aktivno učestvovati od momenta davanja inicijativa i prijedloga pa do praćenja izvršenja budžeta.

Omladinski pokret Revolt će u narednom periodu nastaviti raditi na zagovaranju usvajanja Analizom utvrđenih preporuka, kao i na kontinuiranom monitoringu izvršenja Budžeta Grada Tuzla, kazano je.


Prisutni građani i građanke adekvatno su iskoristili pravo na diskusiju, informisali se o Budžetu, implementaciji Budžeta i mogućnostima građanskog učešća u istom, te postavili pitanja i uputili individualne prijedloge prisutnim predstavnicima/cama vlasti.


Omladinski pokret Revolt u saradnji s Fondacijom Friedrich Ebert u okviru zajedničkog projekta, pored panel diskusije, u subotu je počeo s prvim ciklusom edukacija na temu budžeta Grada Tuzla. Cilj edukacija jeste predstaviti proces i značaj kreiranja budžeta i ulogu građanstva u ovom procesu, te osigurati prostor u kojem mladi, uz adekvatnu mentorsku podršku, imaju priliku kreirati vlastite inicijative na aktuelni budžet Grada Tuzla.

Grad Tuzla: Za finansiranje projekata mladih odobreno ukupno 45 hiljada maraka

Grad Tuzla: Za finansiranje projekata mladih odobreno ukupno 45 hiljada maraka

Grad Tuzla danas je objavio rezultate Javnog poziva Grada Tuzla za grantove za mlade koji djeluju kroz omladinske organizacije i udruženja. Podržano je ukupno sedam projekata sljedećih organizacija/udruženja:

 1. Udruženje Pozorište mladih Tuzle
 2. Udruženje Mladi Tuzle
 3. Omladinski pokret Revolt
 4. Udruženje mladih žena Girl THing
 5. Radio Kameleon, otvorena mreža ljudskih prava i demokratije
 6. Udruženje građana Eufonija
 7. Udruženje AkustikUM

Tako će uskoro oživjeti zanimljivi projekti poput Pozorišta omladinskog aktivizma, Festivala mladih TK, CyberSafe: Razvoj vještina i znanja za sigurnu kibernetičku budućnost, projekat Muzika na struju i drugi.

Većina Udruženja koja su dobila podršku su i članice Vijeća mladih Grada Tuzla te im ovim putem iskreno čestitamo i radujemo se realizaciji projekata. Pokazatelj je ovo da su mladi uspješno savladali pisanje projektnih prijedloga i naučili kako da ideje pretvore u stvarnost.

Osim projekata mladih, podršku su dobile i druge neprofitne organizacije i udruženja građana sa ovog područja. Listu o odabiru projekata možete pročitati OVDJE.