PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Prijavite se na obuku u Evropskom parlamentu

Prijavite se na obuku u Evropskom parlamentu

Evropski parlament nudi dvije vrste stažiranja: stažiranje u sekreterijatu i stažiranje sa članovima Evropskog parlamenta. Stažiranje će se održati u Briselu, Strazburu i Luksemburgu kao i u prostorijama Evropskog parlamenta.

OBLAST:
Obrazovanje

OPIS
Stažiranja u sekreterijatu su plaćena i mogu se obavljati na jednom od zvaničnih mjesta Evropskog parlamenta- Briselu, Luksemburgu i Strazburu. Ova stažiranja će poboljšati vašu stručnu spremu, obrazovanje i omogućiti vam uvid u EU i Evropskog parlamenta. Članovi Evropskog parlamenta mogu ponuditi plaćeno stažiranje u svojim kancelarijama u prostorijama Evropsog parlamenta i omogućiti vam da bolje razumijete metode rada članova Evropskog parlamenta.

USLOVI
Kandidati moraju biti stariji od 18 godina, biti državljani zemalja članica EU ili zemalja kandidata za pristup u EU. Moraju posjedovati univerzitetsku diplomu kao i dobro poznavati jedan od zvaničnih jezika EU, takođe moraju dostaviti potvrdu da nisu radili ili koristili druge vrste pripravništva više od dva uzastopna mjeseca u instituciji, organu ili agenciji u EU.

NAČIN PRIJAVE
Da biste se prijavili potrebno je direktno kontaktirati poslanike Evropskog parlamenta.

ROK ZA PRIJAVU:
30. novembar 2020. godine za stažiranje u sekreterijatu, dok za stažiranje sa članovima nije ograničen rok za prijavu.

Detaljnije na link: https://www.europarl.europa.eu/…/work-with-us/traineeships

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona”, broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu, broj 02/1-04-16022-2/20 od 15.09.2020.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu.

Više informacija o navedenom pozivu možete pronaći na linku:

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mksm/7711-javni-poziv-mksm-21092020
Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu, broj 02/1-04-16022-2/20 od 15.09.2020.godine, a u vezi sa članom 15. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 13/20) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIVza dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu.

Više informacija o navedenom pozivu možete dobiti na linku:

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mksm/7712-javni-poziv-stipendije-sport-mksm
“Ekosol” i Pozorište mladih: Organizovan i drugi modul treninga za voditelje dramskih sekcija (VIDEO)

“Ekosol” i Pozorište mladih: Organizovan i drugi modul treninga za voditelje dramskih sekcija (VIDEO)

Danas i sutra na sceni Pozorišta mladih Tuzle u dvorani Kaleidoskop realizuje se drugi modul treninga za nastavno osoblje iz šest srednjih škola uključenih u projekat „Parlamentarna debata – Rješavanje problema aerozagađenja u gradu Tuzla“ kojeg implementira Udruženje građana „Ekosol“ Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle i Biciklističkim klubom Tuzla. Kroz  radionice i igrokaze,  cilj je doprinijeti jačanju ekološke svijesti kod mladih.

Obavještenje o Javnom pozivu za dodjelu sredstava putem projekta „Siguran start“

Obavještenje o Javnom pozivu za dodjelu sredstava putem projekta „Siguran start“

Grad Tuzla-Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava  novoregistrovane samostalne djelatnosti i privredna društva da je dana 28.09.2020. godine,  na službenoj internet stranici Grada Tuzle, objavljen  Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika sa područja grada Tuzle, po Projektu „Siguran start“.

Na ovaj Javni poziv se mogu prijaviti novoregistrovane samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva u privatnom vlasništvu, koji su u 2020. godini pokrenuli svoju djelatnost na području grada Tuzle.

Putem ovog Javnog poziva dostupni su sljedeći oblici podrške:

– refundiranje/finansiranje troškova obaveznih doprinosa za PiO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za vlasnika novoregistrovane firme, za period od registracije firme pa do 31.12.2020. godine, a najviše u iznosu od 3.000,00 KM, ili

– sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad registrovanog subjekta do 49% vrijednosti nabavljene opreme, a najviše do 3.000,00 KM (oprema mora biti nova, odnosno neupotrebljavana), ili

– sufinansiranje do 50% troškova zakupa poslovnog prostora u kojem subjekt obavlja registrovanu djelatnost, a najviše do 3.000,00 KM, ili

– sufinansiranje/finansiranje troškova poslovnih usluga (računovodstvenih, pravnih, usluga marketinga, informatičkih, finansijskih i sl.), u vrijednosti do 3.000,00 KM.

Jedan subjekat/aplikant može ostvariti pravo na novčanu podršku samo po jednom od gore navedenih oblika podrške.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava raspoloživih za raspodjelu, a najduže 30 dana od dana objave.

Tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i obrazac Izjave, mogu se preuzeti na web stranici grada http://grad.tuzla.ba.

Za dodatne informacije o načinu i postupku učešća u ovom Javnom pozivu, zainteresirani aplikanti mogu se obratiti u Službu za ekonomski razvoj, poduzetnmištvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-380.