PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u radionici: Organizacijska samoodrživost

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u radionici: Organizacijska samoodrživost

Institut za razvoj mladih KULT, kroz aktivnost Snaga lokalnog, uz podršku USAID u Bosni i Hercegovini provodi poseban program podrške jačanja organizacijskih kapaciteta nevladinih organizacija u BiH.

Svi zainteresirani za učešće na radionici Organizacijska samoodrživost mogu se prijaviti putem ovog linka, najkasnije do 5. maja do 23.59 sati. Radionica će biti održana putem ZOOM platforme 7. maja 2021. godine, sa početkom u 9.00 sati.

Ova radionica odlična je prilika da zajednički počnemo promišljati i razgovarati o održivost organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Neke od tema koje će se obraditi tokom radionice vezane su za:

  • procjenu organizacijskih kapaciteta,
  • strateško planiranje,
  • izgradnju kulture i brenda organizacije,
  • kreiranje organizacijskih razvojnih planova.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Broj učesnika ograničen je na maksimalno 30 osoba. Za potrebe treninga bitno je da svi prijavljeni učesnici imaju stabilnu internet konekciju kako bi mogli neometano pratiti cijeli trening.

Napominjemo da je riječ o pojedinačnim prijavama.  Ukoliko se iz neke organizacije prijavi više osoba, u razmatranje će se uzeti prijava koja je prva pristigla, a ukoliko bude raspoloživih mjesta na trening će biti pozvane i ostale osobe.

DODATNE INFORMACIJE

Za sva dodatna pitanja u vezi treninga možete se javiti putem mail adrese samir.mahmic@kultbih.org ili putem telefona 033 778 772.

Izvor: mladi.org

Objavljeni javni pozivi za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona

Objavljeni javni pozivi za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona

Nakon potpisivanja Ugovora o partnerstvu na realizaciji sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva pod nazivom IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona objavljeni su javni pozivi za učešće.

Program realizuju Investicijska fondacija Impakt Sarajevo, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Općina Doboj Istok, Općina Teočak, Općina Sapna, Općina Kladanj i Općina Čelić.

Program će, između ostalog, obuhvatiti preduzetničku obuku za minimalno 25 mladih osoba sa područja svake od pet lokalnih zajednica: Čelić, Sapna, Teočak, Kladanj i Doboj Istok, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području svake od općina. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Više detalja za učešće u programu razvoja podruzetništva može se pronaći na https://mksmtk.gov.ba/view-more/objavljeni-javni-pozivi-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-tuzlanskog-kantona/359

Zainteresovane mlade osobe mogu kontaktirati svoje lokalne zajednice kako bi dobili dodatna pojašnjenja o programu.

Izvor: vladatk.kim.ba

Online Power Up Seminar – Strateško planiranje omladinskih organizacija

Online Power Up Seminar – Strateško planiranje omladinskih organizacija

Fondacija SHL je pripremila nešto za tebe – Power Up Seminar koji predstavlja najveći i najzahtjevniji SHL-ov seminar namijenjen mladima koji intenzivno rade u nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ovaj put, tema Power Up Seminara je “Strateško planiranje omladinskih organizacija” i bit će implementiran u periodu od 14.05. do 30.05.2021.

Cilj seminara jeste učesnike/ce ojačati kao mlade lidere/ke, te povećati njihove kompetencije, vještine i znanja kao profesionalnih radnika/ca u nevladinom sektoru.

Kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa učenju, učesnici/e ne samo da će steći znanja i vještine potrebne za napredovanje, već će dobiti i priliku da se umreže sa profesionalncima iz Bosne i Hercegovine, ali i aktivnim vršanjacima/kinjama iz nevladinog sektora.

Također, seminar će učesnicima približiti temu strateškog planiranje, a kroz sam seminar učesnici će imati priliku kreirati strateški plan za svoju omladinsku organizaciju!

Učešće na seminaru je besplatno, a specifična situacija je otvorila vrata online učenju, možete se prijaviti kao individua ili kao grupa ispred neke omladinske organizacije ili neformalne grupe. Seminar je kreiran kao MOOC (Massive Open Online Courses) na SHL Moodle platformi i kao takav sastoji se iz dva segmenta:

– Prvi segment se tiče teorijskog znanja o samoj temi, učesnici će kroz razne materijale imati priliku da prošire svoje znanje o temi strateškog planiranja.

– Kroz drugi segment seminara učesnici će imati priliku da stečeno znanje odmah primjene u konkretnim zadacima. Na taj način uspješnim kompletiranjem Power Up Seminara učesnici će pored znanja, dobiti napisan strateški plan svoje organizacije.

Prijavnicu možete popuniti ovdje najkasnije do srijede, 12.05. do 12.00h.

SHL tim će vršiti odabir učesnika/ca na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni/e će u četvrtak, 13.05.2021. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.

Za sva pitanja i nejasnoće, naš SHL Tim ti stoji na raspolaganju putem e-mail adrese: seminari@shl.ba

Izvor: shl.ba

Grad Tuzla: Raspisan Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Tuzla: Raspisan Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 48. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-A-5880-2021 od 23.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle


I. Naziv pozicije:

  1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke (3 izvršioca);
  2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke (3 izvršioca);
  3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke (1 izvršilac).

Kompletan tekst Javnog poziva, tekst Odluke o raspisivanju Javnog poziva i prijavni obrazac, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Objavljeno 27.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.) (datum objave: 27.04.2021.)

Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Prijavni obrazac

Besplatne magistarske studije u Sloveniji

Besplatne magistarske studije u Sloveniji

Ako ste diplomirali ili ste na završnoj godini vašeg diplomskog studija predlažemo da nadogradite svoje obrazovanje u Sloveniji. Diploma stečena u Sloveniji je priznata u EU, SAD, Australiji i u skoro svim ostalim državama svijeta.

Zašto da izaberete magistarske studije u Sloveniji?

Jedna od najvećih prednosti za državljane BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije je da su na osnovi bilateralnih sporazuma sa Slovenijom za njih diplomske i magistarske studije na svim državnim fakultetima u potpunosti besplatne.

Slovenski obrazovni sistem važi za jednog od najboljih u svijetu. Studijski programi se izvode na 6 univerziteta i 48 samostalnih visokoškolskih ustanova po Bolonjskom sistemu, a svaki od programa je akreditovan od strane Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju.

Pogodnosti za studente

Tokom studija student dobiva boravišnu dozvolu, koja mu omogućava slobodno kretanje unutar šengenske zone, a Slovenija ima odličnu infrastrukturnu povezanost sa svim evropskim destinacijama i idealna je polazna točka za putovanja po Evropi.

Studenti  u Sloveniji se hrane jeftinije. Svaki obrok za studente sastoji se od subvencionisanog dela koji se koristi u obliku bonova, i doplate razlike do pune cene obroka. Subvencija trenutno iznosi 2,69 evra.

Jedna od prednosti ako ste student u Sloveniji je mogućnost da preko studentskog servisa obavljate tzv. studentski rad. Studenti mogu na taj način poboljšati svoj finansijski položaj radeći tokom studija i steći vredno radno iskustvo, koje mogu ubaciti u svoj CV i samim tim  poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada.

Osim toga, Slovenija studentima nudi brojne privilegije kao što su subvencija za prevoz, popusti na raznim kursevima, ulaznice u muzeje i posjete kulturnih događaja, što smanjuje životne troškove studenata.

Uslovi za upis na magistarske studije u Sloveniji

Za upis na magistarske studije u Sloveniji je potrebno da ste u svojoj zemlji diplomirali sa najmanje 180 i najviše 240 ECTS poena.

Ukoliko još uvijek polažete zadnje ispite na vašim diplomskim studijama, i vi takođe možete da se prijavite na magistarske studije u Sloveniji. U tom slučaju morate da diplomirate najkasnije do kraja avgusta, jer studijska godina počinje od 1. oktobra.

Prijemnih ispita za upis na magistarske studije u Sloveniji nema, osim na umjetničkim fakultetima na kojima možete očekivati intervju. Ukoliko želite da se upišete na magistarski program na području koje nije srodno s vašim diplomskim studijama, većina fakulteta će da zahtijeva da položite diferencijalne ispite prije početka studija.

Za upis na nekoliko magistarskih programa, koji se smatraju za poželjnije, je potrebno i da kandidat ima uspjeh viši od 8 na diplomskim studijama.

Starosne granice za upis na magistarske studije nema.

Najviše predavanja se provodi na slovenačkom jeziku, ali postoje i magistarski programi koji se provode na engleskom jeziku. Za magistarske programe na engleskom jeziku se od studenta očekuje da jezik zna na nivou B1 ili B2.

Magistarske studije u Sloveniji traju dve godine odnosno posle završenog studija se stiče 120 ECTS poena i naziv magistar.

Kako vam 2TM može pomoći kod upisa na magistarske studije u Sloveniji?

Prijavni rokovi za magistarske studije u Sloveniji su u toku i traju različito, zavisno od fakulteta. Zato nemojte da razmišljate predugo, sad je pravo vrijeme za podnošenje prijave.

U 2TM imamo dugogodišnja iskustva sa upisom stranih studenata i dobro izgrađene odnose sa univerzitetima i fakultetama. Možemo da vam pomognemo kod izbora najprikladnijeg studijskog programa, da napravimo kompletnu listu dokumenata koji su potrebni za upis, da u vaše ime vodimo cijelu upisnu proceduru. S vama smo i tokom dobijanja boravišne dozvole.

Ukoliko ne želite rizikovati i želite siguran upis na magistarske studije u Sloveniji, kontaktirajte stručnjake u 2TMVaše će biti samo da jednom dođete u Sloveniju, a to je prije početka studija!

Za detaljnije informacije nam pišite na education@2tm.si

Izvor: studomat.ba