PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Studentske stipendije Fondacije “Ljiljan” za akademsku 2021/22. godinu

Studentske stipendije Fondacije “Ljiljan” za akademsku 2021/22. godinu

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike objavila je Javni poziv za dodjelu 100 studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu.  

Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom ocjena 8 i više, a prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida i demobilisanih boraca, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju. Iznos stipendije je 500.00 USD

Iz Fondacije napominju da će se za studente u Bosni i Hercegovini stipendije dodjeljivati krajem 2021. godine u Sarajevu sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu. 

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2021. godine, a za više detalja pogledati Konkurs Fondacije “Ljiljan” za dodjelu stipendija za ak. 2021/22. godinu za studente u Bosni i Hercegovini.

Izvor: stipendije.ba

Učeničke i studentske stipendije Fonda “Bošnjaci” za šk./ak. 2021/22. godinu

Učeničke i studentske stipendije Fonda “Bošnjaci” za šk./ak. 2021/22. godinu

Fond “Bošnjaci” objavio je konkurs za dodjelu 85 stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima u šk./ak. 2021/22. godini.

Pravo prijave za dodjelu stipendija imaju redovni učenici Prve bošnjačke gimnazije ili jedne od medresa u Bosni i Hercegovini i redovni studenti na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, uz uslove da nisu i da neće biti korisnici stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, da na dan objavlјivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i da ispunjavaju opće uslove iz Vakufname.

Fonda “Bošnjaci” dodijelit će 16 stipendija učenicima srednjih škola (Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu – 5 stipendija; Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu – 5 stipendija; Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku – 1 stipendije; Behram-begova medresa u Tuzli – 1 stipendije; Karađoz-begova medresa u Mostaru – 1 stipendije; Medresa ”Osman ef. Redžović” u Visokom – 1 stipendije; Medresa ”Džemaludin ef. Čaušević” u Cazinu – 1 stipendije; Medresa ”Reis Ibrahim ef. Maglajlić” u Banjoj Luci – 1) i 69 stipendija studentima na javnim visokoškolskim ustanovama (29 stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija, 15 stipendija redovnim studentima na drugom ciklusu studija, 20 stipendija redovnim studentima na prvom i 5 stipendija na drugom ciklusu studija u skladu sa Sporazumom o saradnji sa donatorom iz R. Turske).
Stipendije iz sredstva Fonda ”Bošnjaci” dodjeljuju se za šk./ak. 2021/22. godinu u trajanju od 8 i 10 mjeseci.
 Mjesečna stipendija iz sredstva Fonda ”Bošnjaci” za učenike srednjih škola iznose 120,00 KM, za studente prvog ciklusa studija 150,00 KM i170,00 KM za studente na drugom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci, 170,00 KM za studente na prvom i drugom ciklusu studija sa prosječnom ocjenom 10,00 u trajanju od 10 mjeseci, 250,00 KM za studente na prvom ciklusu studija iz sredstava donatora iz R. Turske u trajanju od 8 mjeseci i 350,00 KM za studente na drugom ciklusu studija iz sredstava donatora iz R. Turske u trajanju od 8 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren do 5. novembra 2021. godine, a za više detalja možete pogledati Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2021/22. godini.

Izvor: stipendije.ba

JobFAIR ’21 – Iskoristi svoju šansu!

JobFAIR ’21 – Iskoristi svoju šansu!

Želiš se upoznati sa tržištem rada i stupiti u kontakt sa uspješnim kompanijama iz BiH? Posjeti JobFAIR ‘21 i iskoristi svoju šansu!

JobFAIR je sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije.

Nakon osvrta na prošlu godinu i praćenja epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, udruženje studenata elektrotehnike EESTEC LC Sarajevo odlučilo je ovogodišnji Sajam zapošljavanja, “JobFAIR ’21 – Iskoristi svoju šansu!”, održati online 1. 2. novembra. 

Glavni cilj JobFAIR-a je pružanje prilike studentima i diplomcima tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije da se uvežu sa predstavnicima kompanija u Bosni i Hercegovini. Održavanje Sajma, trinaesti put, dokaz je kvaliteta koji je prepoznat od sve većeg broja studenata i diplomaca, ali i vodećih kompanija u našoj domovini. 

Tokom dva dana posjetioci Sajma će imati priliku kroz neformalni razgovor s predstavnicima kompanija saznati koje kompetencije vode do stalnog zaposlenja, ali i kako doći do prakse ili posla u nekoj od kompanija učesnica Sajma. Predstavnici kompanija učesnica Sajma će imati priliku da se upoznaju sa mladima koji predstavljaju potencijalne zaposlenike u njihovoj kompaniji.

Osim mnogobrojnih edukativnih sadržaja, JobFAIR pruža učesnicima priliku ostavljanja biografija tokom cijele godine u JobFAIR CV bazu, kojoj kompanije učesnice Sajma imaju pristup tokom cijele godine. JobFAIR CV baza je najveća baza studentskih biografija u Bosni i Hercegovini.

I ove godine će se održati popratne aktivnosti, kroz koje će studenti i diplomci imati priliku da unaprijede svoje vještine i izdvoje se od ostalih kandidata. Već u mjesecu oktobru bit će održan “JobFAIR ‘21 – Edukativni program”, koji obuhvata webinare, podcaste, EESTEChat te radionicu poslovne komunikacije. U popratne aktivnosti koje će se održati uživo spadaju EESTEChat, na kojem će se voditi razgovor na temu “BiH: Ostati ili otići?” i radionica poslovne komunikacije. 

Radionica poslovne komunikacije je radionica koja pruža priliku studentima i diplomcima da poboljšaju svoje komunikacijske vještine. S obzirom na to da većina nije imala prethodnog poslovnog iskustva, ovaj tip komunikacije predstavlja izazov za one koji tek koračaju poslovnim stazama.

Posjetioci će također imati priliku prisustvovati radionicama Career Speed Dating (CSD) i Open Space Technology (OST) koje će se održati uživo.

Career Speed Dating je radionica koja simulira razgovor za posao u trajanju od samo 5 minuta. CSD omogućava studentima da se prvi put okušaju u razgovoru  za posao sa predstavnicima željenih kompanija te se uz svoje vještine izdvoje od ostalih. Učesnici će imat priliku da se suoče sa svojim strahom od razgovora za posao i lakše ga prevaziđu. Na kraju razgovora, svi učesnici će dobiti povratne informacije od predstavnika kompanije i saznati čemu trebaju poraditi kako bi se spremili za buduće razgovore za posao.

Open Space Technology je inovativni tip interaktivne radionice gdje učesnici imaju slobodu da se priključe rješavanju bilo kojeg problema koji se predstavlja i imaju mogućnost mijenjanja svog angažmana na nekoj temi tokom same radionice na osnovu svojih interesa. Predstavnici kompanija tokom radionice predstavljaju probleme sa kojima se suočavaju i zajedno sa učesnicima rade na pronalasku inovativnih ideja za iste. Cilj radionice je da pruži priliku studentima da iskuse grupne dinamikame i timski rad koji vlada u poslovnom svijetu i da ih podstakne da pokažu svoju inovativnost i kreativnost.

Tokom trajanja Sajma će se održati interaktivna CV/LinkedIn radionica za studente i diplomce, kao i panel diskusija između kompanija na temu “Moderno radno okruženje”. Obje aktivnosti će se održati online.

Vrijeme održavanja radionica, način prijave, kao i sam koncept online Sajma bit će objavljeni na zvaničnoj web stranici projekta, www.jobfair.ba. Za sve ostale informacije pratite profile “JobFAIR ‘21 – Iskoristi svoju šansu!” na društvenim mrežama FacebookInstagramLinkedIn i Youtube kanalu.

jobfair.ba

Alati dostupni civilnom društvu i organizacijama civilnog društva

Alati dostupni civilnom društvu i organizacijama civilnog društva

Snaga lokalnog je petogodišnja inicijativa USAID-a, koju implementira Udruženje Mreža za izgradnju mira

Putem web portala snagalokalnog.ba koji predstavlja jedinstveno mjesto u digitalnom svijetu, možete naći različite vrste alata koji su korisni kako organizacijama civilnog društva, tako i svim aktivistima/cama građanima/kama i njihovim ličnim inicijativama, kojima unaprijeđuju život u svojoj lokalnoj zajednici.

Alati namijenjeni civilnom društvu i organizacijama civilnog društva su:

  1. Baza donatora – Mjesto gdje ćete naći sve potrebne informacije vezane za projekte, kao i same pozive za projekte. U našoj bazi, nalazi se nekoliko stotina projekata koji su dostupni civilnom sektoru

2. Baza korisnika – Mjesto gdje ćete imati pregled svih korisnika koji su registrovani na portalu Snaga lokalnog s ciljem umrežavanja i pronalaska novih poslovnih ili projektnih partnera.

3. Resursna baza – Resursna baza Vam omogućava pristup i unos dokumenata i uvid u listu eksperata_tica u različitim oblastima djelovanja. Dostupna je isključivo registrovanim korisnicima.

4. Help Desk – Ovaj alat vam obezbjeđuje pomoć ispred tima profesionalaca i eksperata koji će vam pomoći u pronalaženju odgovara na različite upite koji se tiču pitanja iz civilnog sektora

5. Next Cloud – Opcija koja je zamišljena u vidu chat box-a i omogućava vam razvijanje zajedničkih ideja i projekata te komunikaciju sa Vašim partnerima, kreiranje radnih grupa i djeljenje zajedničkih materijala.

6. Uspješne priče – Ukoliko Vam nedostaje inspiracija, želite da predstavite svoje inicijative ili pak ukažete na probleme koji će prerasti u uspješnu priču zajedničkim djelovanjem, čitajte naše priče uspješnih pokretača društvenih promjena u BiH.

Registrujte se već danas na portal Snaga lokalnog i počnite da kreirate društvo pozitivnih promjena i na taj način jačajte inicijative u vašim lokalnim zajednicama. Samo zajedničkim djelovanjem možemo postići da budemo bolja verzija sebe i da tako naše društvo bude jače i stabilnije. Registrovati se možete OVDJE

snagalokalnog.ba

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

Imate registrovanu kompaniju ili djelatnost u sektoru turizma? Imate ideju za proširenje svoje poslovne ponude i asortimana ili novi poslovni poduhvat? ⠀

USAID Turizam je objavio javni poziv (APS) za dodjelu grantova. Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. ⠀

Pozivamo sve institucije i organizacije koje zadovoljavaju navedene uslove da dostave svoje prijave u skladu sa preciziranim uslovima i procedurom. Za više detalja i sve potrebne obrasce za prijavu preuzmite naš APS klikom na link na našem profilu i zatim na objavu. Ne propustite info sesiju koja će biti održana 30. septembra. ⠀

Registrujte se za info sesiju: kliknite na link na našem profilu i zatim na objavu.⠀

Izvor: turizambih.ba